Door de celkern regelmatig te ontkalken, met regelmatige tussenpozen en aangepast aan het kalkgehalte in uw water, vermijdt u beschadiging van de elektrolyse-eenheid. Wij adviseren de celkern om de 2 tot 3 weken te ontkalken, maar soms is het water zo kalkhoudend dat een wekelijkse ontkalking noodzakelijk is. Dit duurt slechts circa 30 minuten en zorgt voor een optimale levensduur van de cel.

Let dus op: Wanneer men verzuimt op tijd de elektrolyse-eenheid te ontkalken zal de kalk zich onder de cel ophopen. De opgehoopte kalk drukt dan de klemmetjes die de celkern vasthouden stuk, met als gevolg dat de stroom onderbroken wordt.
In het ergste geval drukt de opgehoopte kalk het topje aan de bovenkant van de elektrolyse-eenheid helemaal weg, dit topje breekt dan af. Met als gevolg een dure vervanging van de elektrolyse-eenheid! Dit wordt zichtbaar op de onderste foto. Ondanks het plaatsen van een nieuwe celkern blijft dan het gele waarschuwings LEDje branden.
Door regelmatig de elektrolyse-eenheid te controleren op kalkaanslag wordt het dus risico geminimaliseerd. Men voorkomt daarmee een kostbare vervanging van de gehele elektrolyse unit met kern. Voorkomen is beter dan vervangen!

Elektrolyse unit met topje (zonder celkern). GOED!

Elektrolyse unit zonder topje (zonder celkern). FOUT!

Die moet vernieuwd worden....

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then